Några röststyrda tillämpningar i Sverige:

Autosvar 118 999 Eniro AB
Information om vem som har ett visst nummer. Bygger på Philips Speech Mania/Speech Finder.
Telefonnummer: 118 999

Jenny Skånetrafiken
Användarna kan fråga om resor mellan framför allt hållplatser/järnvägsstationer inom Skåne. Bygger på Nuance9.
Telefonnummer: 0771-77-77-77

Mobila appar