Android
Appar, framför allt inom telecomområdet. Både iOS och Android.

J2EE
Javaplattform för t ex applikationsservrar till telefonitillämpningar

Röststyrning
Idag är det möjligt att ta fram röststyrda gränssnitt som styr datorer. Eftersom det sitter i en dator i snart sagt all utrustning från leksaker till mikroskop så finns det många miljöer där röststyrning är en lösning. Självklart är röststyrning mycket lämpligt inom telefoni eftersom gränssnittet är tal.

Erfarenheter
Alla faser inom normalt projektarbete som projektledning, dialogdesign, programmering och tester. Även utredningar och förstudier.

Kompetensområden
Förutom röststyrning – även databasmodellering/utveckling, telefoni och metodstöd.

Tjänster
Konsulttjänster inom kompetensområdena ovan, men även i viss mån produktutveckling. I mer detalj kan detta vara: prototyputveckling, kontroll av samtal, och dialogdesign.